escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

  • El transportador per fangs, o anomenat també Cargol transportador per llots, o Cargol transportador per a residus sòlids, S'utilitza per al transport de tota classe de matèries humides, fangoses, enganxoses, productes fibrosos o entreteixits, materials irregulars, materials que s'han de transportar amb bones condicions higièniques ...
  • El Transportador per Fangs, llots o residus sòlids, mitjançant cargol sense nucli, o rosca sense eix., És l'alternativa idònia a les cintes transportadores, ja que es tracta d'un sistema tancat i higiènic de transport, amb el Transportador per fangs, llots o residus sòlids també s'eviten les males olors en transport de residus pudents.
  • Un altre dels avantatges del transportador de fangs, enfront de la solució de les cintes transportadores, és la possibilitat de transportar el fang, llot, residu sòlid o el producte de què es tracti amb diferents inclinacions.
  • Els transportadors elevadors de fang (TEF), estan dissenyats per a elevar fang (90º inclinació).


transportador helicoïdal 4
transportador helicoïdal 5
transportador helicoïdal 6


MÉS INFORMACIÓ: