escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

S'utilitza per a desbast de petites depuradores i recollida de camions cisterna de fosses sèptiques. Pot instal·lar-se directament a la canalització, sense caixa de recepció, es tracta del Tamís cargol per canal:

- Tamís cargol inclinat:

  • Amb caixa de recepció
  • Directament de la cadena
  • Tamís cargol vertical

amb caixa de recepció
directament de la cadena
tamisos 1
tamisos 2
tamís cargol vertical


MÉS INFORMACIÓ: