escaenfrpt

SERVEI DE TALL

Tall i plegat de tot tipus de xapes metàl·liques, especialment els acers al carboni, acers inoxidables i aluminis fins als 180 mm de gruix.
La qualitat de la tecnologia que disposem FLOW en el camp del tall per raig d'aigua i TRUMPF en el tall per làser, ens donen la plena confiança de poder culminar amb un excel·lent servei a tots els nivells:

Maquinària