escaenfrpt

Seguint amb la política de servei, vam entrar al camp del PLEGAT. Igual que les tecnologies de tall, disposem de maquinària qualificada per a múltiples tipus de doblegat.
Tan sols en hi ha prou amb les indicacions dels nostres clients a través dels seus dibuixos, preferiblement en formats DWG i DXF per poder oferir-los immediatament els seus pressupostos detallats.


plegado1
plegado2
plegado3

MÉS INFORMACIÓ: