escaenfrpt

Els avantatges de ser fabricants:

Adaptem l'equip a les necessitats del client.
L'equip estàndard va des dels 1, 2 ma als 27 ma de capacitat de dipòsit. A partir d'aquestes mesures podem fabricar per a qualsevol capacitat i amb el material que desitgi el client (Inox 304, Inox 316, LDX 2101, SAF 2304 ... etc.).

Planta compacta: filtre, compactador, desarenador, propulsió d'aire i desgreixador.

Equip ideal per al pretractament complet d'aigües residuals industrials i urbanes. Està compost per un Transportador filtre compactador, 1 desarenador i un desgreixador.

Components:

 1. Transportador Filtre Desbast Compactador:

  Realitza separació de sòlids, flotants, sediments i material en suspensió gràcies a la inclinació del TFFC. Desbast, transport i compactat en un mateix equip.

 2. Dipòsit - Desarenador:

  Porta incorporat el TFFC, cargol desarenador compactador i el sistema de desgreixatge.

 3. Sistema de desgreixatge:

  Amb sistema de ventilació per elevar els greixos i bombament amb recirculació d'aigua tractada per la mateixa planta per apropar els greixos a l'extractor, disseny Comes.
  - Extractor de greixos disseny Comes, que trenca la capa que de vegades es forma a la superfície i les transporta fins a un contenidor.

 4. Quadre de comandaments:

  Per a totes les plantes compactes, amb autòmat de temporització de funcions i funció automàtic manual.


01072009514
25012011068
CIMG1727
CIMG1733
CIMG1743
CIMG1747
DSCN0910
DSCN0912
DSCN0916
Unquera 2011 094
Unquera 2011 099
Unquera 2011 101


MÉS INFORMACIÓ: