escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

TOLVES I SITGES

Recepció del producte en planta i emmagatzematge.

Emmagatzematge de productes a granel per a la indústria, la depuració d'aigües urbanes (EDAR) i aigües potables (ETAP)

Les Sitges i Tremuges d'emmagatzematge que fabrica COMES estan construïts de forma modular per facilitar el transport i muntatge.

Existeixen tres tipus de Sitges i Tremuges d'emmagatzematge, Cilíndrics, Quadrats i Rectangulars.

La descàrrega de les Sitges i Tremuges d'emmagatzematge pot ser, en tots els casos:

A) Per gravetat.

B) Descàrrega Forçada per cargols sense fi.

Aplicacions:

  • Emmagatzematge de llots, fangs i residus en plantes depuradores d'aigua residual urbanes o industrials.
  • Emmagatzematge de productes viscosos i enganxosos.
  • Emmagatzematge de productes sòlids en general.

Avantatges:

  • Excel·lent eficàcia.
  • Sistema de funcionament senzill i de molt baix manteniment.
  • Altres capacitats d'emmagatzematge, sense excessiva alçada.
  • Totalment desmuntable.

descàrrega forçada per sens fins
per gravetat
tremuges-i-sitges