escaenfrpt

FARMACÈUTICA-COSMÈTICA

Són sectors amb creixement en els últims anys.

Les plantes necessiten augmentar la capacitat productiva, i gestionar els seus subproductes.


recepció-subproducte-en-planta-farmacèutica
transport-i-elevació