escaenfrpt

INDÚSTRIA

Els equips fabricats per COMES s'adapten a diversos sectors industrials, estem especialitzats en el transport i emmagatzematge de sòlids de difícil configuració

(matèries humides, fangoses, enganxoses, productes fibrosos o entreteixits, materials irregulars, materials que s'han de transportar amb bones condicions higièniques).

El nostre departament tècnic adapta els dissenys a les necessitats del client, presentant solucions creatives a través de programes 3D.

Solucionem problemes als sectors:

- Escorxadors
- papereres
- alimentaris
- Plantes de Reciclatge
- Mineria
- Petroquímiques
 
L´empresa ofereix un servei integral: dissenyem, fabriquem i muntem els nostres equips. Realitzem el manteniment preventiu i correctiu, així
com també disposem de recanvis per subministrar a curt termini.

Cargols sense fi i components