escaenfrpt

Els transportadors Comes TEF són de construcció especial, amb rosca sense eix, i s'usen per elevar productes enganxosos i viscosos en general.

Els transportadors de cargol en espiral sense eix són la solució idònia per al transport de sòlids de difícil configuració. Es diferencien dels transportadors clàssics en què:

  1. Consisteixen en una espiral sense eix, de robusta consistència, amb gruixos de planxa que poden anar dels IO als 35 mil·límetres.
  2. Al no tenir eix central, permeten el transport de matèries de granulometria variada, així com de productes que tendeixen a aglomerar-se.
  3. No necessiten rodaments ni coixinets intermedis amb el que l'estructura guanya en manteniment i eficàcia.
  4. Poden treballar a petites velocitats amb la mateixa capacitat de transport que en les convencionals.

El transportador a cargol sense eix és molt adequat per al transport de:

  • Matèries humides, fangoses i enganxoses.
  • Productes fibrosos o entreteixits.
  • Materials irregulars o que s'arquegen.
  • Matèries que s'han de transportar amb bones condicions higièniques.

elevacion vertical
elevacion vertical
elevacion vertical
elevacion vertical
elevacion vertical
elevacion vertical


MÉS INFORMACIÓ: