escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

Separen les sorres de l'aigua, mitjançant decantació.

Eviten l'entrada de sorres i objectes pesants en els processos, estalviant en reparacions i manteniment, i allargant la vida útil de la maquinària en els processos industrials (bombes etc ...).

S'utilitza per a les EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals) i ETAP (Estació Tractament d'Aigua Potable), encara que la seva aplicació pot ser per a la Indústria en general, i per a qualsevol tractament d'aigües, mitjançant separació de sorres (papereres, indústries químiques, plantes de reciclatge, indústria agroalimentària, escorxadors industrials ...)


desarenadors 1
desarenadors 2
desarenadors 3


MÉS INFORMACIÓ: