escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

DESSALADORES

Zona de desbast de residus:

  • Cargol d'Arquimedes per a elevació d'aigües.
  • Tamisos de cargol.
  • Transportadores Compactadores.

Zona de Tractament de Fangs:

  • Transportadors de fangs per a contenidors.
  • Sistema d'elevació de fangs, mitjançant cargols.
  • Tremuges

* Materials de fabricació Acer Inoxidable 316, Super Duplex (SAF 2507) material especial per aigües salades.


desaladoras1
desaladoras2

MÉS INFORMACIÓ: