escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

DEPURADORES URBANES

Aigües residuals: Tractament Primari i Secundari.

 • Cargol d'Arquimedes per a elevació d'aigües residuals.
 • Tamisos de Cargol.
 • Classificadors d'Arenes.
 • Transportadors Compactadors de greixos.
 • Plantes de Pretractament Compactes

NOVETAT:

 • Filtre Tamís desbast de Cargol per fossa sèptica.
 • Sistema de separació de gruixuts i sorres.

Tractament Terciari:

Adaptació a les depuradores (Centrífugues, Filtres premsa o Filtres banda):

 • Sistema d'elevació de fangs, mitjançant cargols.
 • Transportadors de fangs per a càrrega de contenidors.
 • Sitges.
 • Tremuges de recepció de fangs.

sitja-rectangular-de-elevacion-i-emmagatzematge-de-fangs
transportador-compactador-de-desbast-de-residus

MÉS INFORMACIÓ: