escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

DEPURADORES ETAP

Els equips que Comes pot subministrar en una estació depuradora d'aigua potable s'adapten tant a les Centrífugues, Filtres premsa o Filtres banda, aquests són:

  • Transportador de fangs per a càrrega de contenidors.
  • Sistema d'elevació de fangs mitjançant cargol.
  • Sitja d'extracció forçada (disseny Comes) per fangs ETAP.

Tenir en compte que el fang tractat en aquest tipus de depuradores, és més complicat de transportar ja que no té matèria orgànica, additius grassos. Tot això fa que s'assequi de manera més ràpida i dificulti el seu maneig.


etap1
etap2

MÉS INFORMACIÓ: