escaenfrpt

catàleg General

Español

Anglès

Sens fins i Components

rosques

Español

Anglès

espires

Español

Anglès

moll Flexible

Español

Anglès

Accessoris

Español

Anglès

maquinària

T. Compactador

T. de Fangs

T. Helicoidal

T. Tubular

T. Mecano

Tremuges i Sitges

.

Desarenadores

.

Tamisos

elevació vertical

Bombes de cargol

planta Compacta

Tall

Tall per làser i Plegat de peces

espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals, espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals, espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals, espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals, espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals, espires i moll flexible, rosques inoxidables lleugeres o pesades, sens fins i transportadors helicoïdals.