escaenfrpt
+34 977 470 031 · comes@comes.es

Transport de biomassa fins a la tremuja pulmó que alimenta la caldera.

En el supòsit de la Biomassa natural (derivats de neteja de boscos i restes de plantacions, llenyes i branques ... etc.) El que hem de tenir en compte, és la granulometria, mida de les estelles per evitar embussos als transportadors helicoïdals.


tremuja recepció
transportador helicoïdal

MÉS INFORMACIÓ: